Enkätfrågor är roligt och givande

Ett bra enkätverktyg till hjälp i företaget eller föreningen är viktigt att ha när olika frågor behöver lyftas och få svar. Enkätsvaren blir sedan statistik som kan vara till stor nytta vid en utvärdering eller inför framtiden.
Vare sig vi är egna företagare eller ej så är statistik en viktig del i vardagen. Det finns mycket information att hämta vid bokslut eller före och efter ett evenemang.
Det kan gå ut enkäter till vem som helst för att få se statistik över hur exempelvis en speciell åldersgrupp ser på olika saker och ställer sig till olika påståenden.
De olika regionerna i Sverige skickar ibland ut enkätfrågor till patienter som varit i kontakt med vården för att säkerställa hur besöket, informationen, vårdgivaren med mera på exempelvis det lokala sjukhuset upplevdes. Detta sker via vanlig post i de flesta regionerna.

Flera sätt att svara på enkäter

Alla har väl någon gång blivit uppringda av en intervjuare som ringer på uppdrag av ett företag. Företaget vill ha svar på olika frågor för sin statistiks skull. Det kan vara riktigt underhållande att lyssna på frågorna och svarsalternativen som finns att välja på, särskilt om ämnet känns relevant och intressant.
Oftast kommer det enkäter via mail och när de är besvarade så kan det hända att respondenten (den som har svarat på enkäten) får exempelvis ett presentkort som tack för hjälpen. Det känns kul och motiverande att svara när det finns en belöning som väntar.
Att sätta ihop en egen enkät på ett enkelt sätt är definitivt underhållande när det finns många och bra verktyg att jobba med. Då blir enkäten personlig och frågorna med påståenden blir ställda på ett sätt som avsändaren vill. När saker är enkla gör det hela processen roligare att genomföra på vilket plan det än gäller. Finns det en road ton/min när enkäterna utformas så kommer svaren garanterat ge en mer uppriktig statistik i slutändan.