Den varierande grenen

Förmågan att skratta är en av mänsklighetens mest fascinerande komponenter. Endorfinerna och dopaminet som tillsammans ligger till grund för en fantastisk förening får gemene man att sprudla av glädje när detta faktum sker. Det främjar välbefinnande och har likt ingenting annat en förmåga att skapa mening med den tillvaro som är aktuell i en given situation. Ett skratt kan få dig att fokusera på det ack så viktiga nuet och omedvetet lägga tankarna på annat för en stund. Uttrycket ”ett skratt förlänger livet” kunde inte bli mer sanningsenligt.

Glädjebaserad bransch

Underhållning är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. Det handlar i grunden till mångt och mycket om ett sätt att sprida nöje. Glädje, skratt och välmående är underkategorier inte sällan förknippade med fenomenet i fråga. Detta kan i sin tur skildras på så många olika sätt. Vi är dessutom alla olika, vilket också medför en ganska individuellt präglad syn. Samtidigt kan det på få motsvarande sätt förena just individen med kollektivet. Det här kan exempelvis uppenbara sig på olika evenemang, mästerskap, konserter eller andra sociala sammankomster. Det blir därmed svårt att klassa in underhållningen i en viss sektor eftersom det exempelvis kan vara något helt annat för dig än för mig.

Förändringens vindar blåser

Underhållning har genom historiens gång, precis som samhället i sin helhet, varit ett fenomen under ständig utveckling. De flesta av oss tänker förmodligen i första hand på spel, musik, film eller sport. Det kan likväl även innefatta exempelvis ett kontorshotell som inte vanligtvis går under samma premisser som föregående elefanter. Det som från början var ett sätt att umgås fysiskt har idag mer eller mindre flyttat in i de digitala kanalerna. Det är också just det som gör att den yngre generationen inte får ta del av den klassiska underhållningen på samma sätt. Underhållning går samtidigt hand i hand med upplevelse, vilket i första hand numera äger rum på digitalt sätt. Det här medför samtidigt att det ack så viktiga skrattet inte längre delas på samma sätt som tidigare. Det ska inte stickas under stol med de fantastiska möjligheter det digitala landskapet har skapat. Samtidigt går det inte att kringgå det faktum där fysisk underhållning med tillhörande skratt ligger på en nivå inget digitalt dito någonsin kan leva upp till.
I en ständigt uppkopplad närvaro är idag underhållningen hela tiden närvarande. Det har blivit en slags självklarhet där tråkigt blivit tabubelagt. Får inte vi människor ta del av de tråkiga aspekterna av livet uppskattas samtidigt inte heller de underhållande i samma utsträckning. Det gäller att hitta en balans för att jämviktsläget ska uppnås. Vi lever de digitala förutsättningarna till trots fortfarande kvar i den fysiska världen.