Planera julfesten i tid

Kanske känns julen långt bort mitt i sommaren, men om du tänker tillbaka känns det nog som om det var jul alldeles nyss. Men att julen känns ”nyss” bakåt i tiden innebär faktiskt att den ligger ”snart” framåt i tiden. Så du gör klokt i att börja planera ditt stora julfirande redan nu!
Framförhållning är som du vet A och O vad gäller planeringen av alla typer av event. Oavsett om du arbetar med julfester professionellt eller bara vill ha lite extra tjo och tjim på släktens julkalas lönar det sig att vara ute i god tid. Att säkerställa hemleveransen av en härligt frodig julgran är en bra start.

Olagligt hugga gran utan tillstånd

Kanske hör du till dem som ser det som en del av jultraditionen att smyga ut i skog och mark och hugga dig den perfekta julgranen i skydd av nattens mörker. Har du egen mark är det en sak, men för stadsbon är det viktigt att komma ihåg att det, precis som P4 Västernorrland rapporterar, är straffbart att hugga julgran utan lov.
Straffvärdet varierar som för alla stölder med värdet på det stulna, och granar tingar generellt ett högt värde på marknaden. Som privatperson kan det dessutom vara svårt att gissa sig till det verkliga värdet på julgranen du just huggit ned, med tanke på att den är del av ett skogsbruk. Värdet är därmed inte bara avhängigt granens nuvarande storlek utan även värdet för det tänkta bruket, där granar växer i 80-100 år innan de avverkas och säljs till exempelvis papperstillverkning.

Förhoppningar om hela tjocka släkten

När väl din lagliga gran är säkrad är det dags att fortsätta med övriga festförberedelser. Förhoppningsvis kommer julen 2021 erbjuda möjlighet att hålla betydligt större julbaluns än vad coronajulen 2020 gjorde. Vi har alla lärt oss att det är omöjligt att veta precis vad som händer framöver, men när du planerar kan du absolut göra det i hopp om att kunna samla hela tjocka släkten till ett stort kalas som mer än väl täcker upp för det skralare julfirandet ni tvingades till i fjol.
Att planera en fest är ett mycket kreativt arbete, och som alla kreatörer vet är inspiration en stor del av vad som lyfter en skapelse från ”okej” till ”magi”. Inte minst julen är en tid då magin står i främsta rummet, och för att du ska ha en tydlig målbild inför vintermånaden december, som till och med mitt i högsommaren bara är några månader bort, kan du gott slå på någon av dessa magiska julfilmer för att komma i rätt stämning i planeringsarbetet:

  • Fanny och Alexander
  • Ensam Hemma
  • Nightmare before Christmas
  • Love Actually
  • Polarexpressen
  • Miraklet I New York